کارخانه IRIS از پیشروان تولید سرامیک های پرسلانی برای استفاده در پوشش های  کف و دیوار پروژه های مسکونی و صنعتی می باشند.

این کارخانه فعالیت خود را از سال 1961 میلادی با تنوع بیش از 50 کالکشن و بیش از 2500 نمونه آغاز کرده است. این برند قادر به اخذ جوایز متعدد بین المللی شده است. اساس عملکرد این برند، کیفیت و بیش از همه کیفیت در نو آوری می باشد.


دسته بندی: سرامیک
کاتالوگ: نمایش